Akülü Tekerlekli Sandalye Wollex W-124

Akülü Tekerlekli Sandalyeyi
siz isteyin biz getirelim 0216 405 28 28
Ürün Özellikleri:
.Çelik gövde
.Fırın boya
.Katlanabilir kol koyma yeri
.Ayağa kalkabilir
.İngiliz PG VR2 kumanda

Akülü Tekerlekli Sandalye Wollex 124
İstanbul içi aynı gün kapıya teslim edilir
İletişim: 0216 405 28 28
Ürün fiyatı : 2950 tl dir.

akulu-tekerlekli-sandalye-wollex

SGK kurum ödemesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
akülü tekerlekli sandalye temini için aradığı şartlar:

2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlandı
7.3.12.E- tekerlekli sandalye temini
(1) Ayakta durmak ve veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu
Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.

(2) Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde ”özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli Kurumca
SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda
Kurumca karşılanır.

(3) Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları
ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde
baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

(4) tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5(beş) yıldır.
Bu süreden önce yenilenen tekerlekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

7.3.12.F- Akülü tekerlekli sandalye temini
(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında;
a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,
b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,
c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

(2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla tevsik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri
Kurumca ödenir.
12 yaş altı hastalarda yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez.

(3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için
H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının bedelleri Kurumca ödenmez.
Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce
Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri
SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(4) Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir,
120kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine
haiz olmalı ve ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi,
teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

(5) Akülü tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5 (beş) yıldır.
Bu süreden önce yenilenen akülü tekerlekli sandalye bedeli
Kurumca ödenmez.

Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, SGK (EK-5C’ye göre);
Akülü sandalye için 2200 TL
Özelliği Olmayan Motorsuz tekerlekli sandalye içi 300 TL
Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye için 550 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir